Storno objednávky

    Kupujúci môže v lehote do 24 hodín objednávku stornovať. Po uplynutí lehoty sa objednávka považuje za záväznú a vstupuje do platnosti zmluva uzatvorená na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na tejto internetovej stránke. Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (teda od objednávky) do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak chce tak zákazník urobiť, musí vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v originálnom neporušenom obale a s kompletným obsahom (s návodom, záručným listom a kompletným príslušenstvom). Náklady na vrátenie tovaru si zákazník znáša v plnej výške sám.
 

Reklamačný poriadok

    Reklamačný poriadok vychádza zo zákona č. 40/1964 Sb., z občianskeho zákonníka. Reklamáciu možno vykonať len v prípade, keď je tovar v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby na všetok tovar je 24 mesiacov. Záručná doba je upravená na produkty, ktoré obsahujú batérie - akumulátor. Záruka na výdrž a kapacitu batérie je 6 mesiacov.

Do záruky nepatria okrem iných tieto prípady:

a) nepredložením dokladu o zaplatení – nadobudnutí tovaru u predajcu, záručného listu, alebo príslušenstva potrebného k adekvátnemu posúdeniu oprávnenia reklamácie.
b) uplynutím záručnej doby tovaru,
c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d) vady zapríčinené bežným používaním (odtrhnuté časti, cvoky, suché zipsy, zipsy, prasknuté pneumatiky, defekty, opotrebované pneumatiky, tzv. osmičky na kolesách a pod.),
e) nesprávnym používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, nepredvídateľnou skazou,
i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom a podobne,
8.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním respektíve odoslaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

K reklamácii je potrebné predložiť tovar, prípadne časť tovaru, ktorú je potrebné reklamovať. Je potrebné priložiť kópiu faktúry a originál záručný list (platí pre tovar, ktorý záručený list obsahuje predovšetkým kočíky). Tovar zašlite alebo doručte na adresu:

E-kočíky s.r.o., Fučíkova 967/27, 085 01  Bardejov. 

Tovar odoslaný na dobierku nepreberame. V prípade neoprávnenej reklamácie je predmet reklamácie zaslaný adresátovi na jeho náklady.

Ochrana osobných údajov

    Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne tretej strane. Potrebné osobné údaje budú poskytnuté iba dopravcovi (meno, adresa, resp. telefón). Vaše dáta budú podľa zákona zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.